Bli medlem

  1. Ønsker du å bli medlem
    Familiekontingent, 500 kroner og 250 for enkelt medlem.Har du spørsmål, så kan du kontakte oss på: il.stormfjell@gmail.com 
  2. Ønsker du å støtte oss for den jobben vi gjør:
    Så kan du betale inn ønsket beløp på konto: 4500 82 36716 . husk og oppgi navn.
  3. Du kan også vippse til oss, Vi har kode: 86259