Referat årsmøte for 2014

Referat fra årsmøte for 2014
Trones skole kl. 19.00
10.05.15

Til stede: Leif Viktor, Svein, Trond, Morten, Ørjan, Knut, Ingrid, Marius

 • Saksliste
  Godkjenning av innkallingen (godkjent)

  • Valg av ordstyrer og sekretær (Morten H og Ørjan)

 • Årsmelding
  – Årsmeldingen leses av Morten Hammer. Årsmeldingen godkjennes og legges ut på hjemmesiden. Det skal settes inn rett informasjon om Beiardilten.

  Vedtatt-enstemmig

 • Økonomi, Regnskap
  – Knut legger frem foreløpig resultat, regnskapet er ikke godkjent av Revisorer, årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne regnskapet etter at regnskapet er godkjent av revisorer.

  Vedtatt-enstemmig

 • Medlemskontingenter, pris.
  – Forlag 1: Øking av kontingent med 50 kroner for både enkeltmedlem og familie. (Ørjan)
  – Forslag 2: ingen øking av kontingent (Knut)

  Forslag nr.2 ble valgt med 5 stemmer av 8 mulige.

 • 90 års jubileum.
  – i 2016 har vi 90 års jubileum. Det settes ned egen arbeidsgruppe. Det foreslåes at: styre velger ut 4 stykker til å lage jubileums feiring/fest. Det er viktig at vi har et fokus på barn og aktivitet.


Vedtatt-enstemmig

 • Saker fra medlemmer, må leveres innen 04.05.15*
  Ingen saker er meldt inn til Leder.

 

 

 

 

Valg, med innstilling.
Leder:                  Morten Hammer (2 år) på valg
Nesteleder:       Astrid Aspmo (1 år)
Sekretær:           Ørjan Kristensen (2 år) på valg
Kasserer:            Knut Rønnåbakk (for 1 år) på valg
Styremedlem:  Svein Erik Johansen (for 1 år)
Styremedlem:  Marius Christensen Aspmo (2 år) på valg

Varamedlem 1:                Marit Frantzen (for 1 år)
Varamedlem 2: Trond Kristensen (for 2 år)

 

Revisorer: Elin Brændmo og Sonja Steen på valg
Valgkomite:
1             Leif Viktor Olsen              På valg
2             Frigg Ottar Os                  å valg

3             Lisbeth Movik                  På valg

 

 

Leder:           Morten Hammer (2 år)
Nesteleder:   Astrid Aspmo (1 år)
Sekretær:     Ørjan Kristensen (2 år)
Kasserer:     Knut Rønnåbakk (for 1 år)
Styremedlem:  Svein Erik Johansen (for 1 år)
Styremedlem:  Marius Christensen Aspmo (2 år)

Varamedlem 1: Marit Frantzen (for 1 år)
Varamedlem 2: Trond Kristensen (for 2 år)

 

 

Revisorer: Elin Brændmo og Sonja Steen

 

Valgkomite:
1             Leif Viktor Olsen
2             Frigg Ottar Os

3             Lisbeth Movik

 

Enstemmig valgt.

 

Sekretær:
Ørjan Kristensen