Bli medlem

Ønsker du å bli medlem
Familiekontingent, 500 kroner og 250 for enkeltmedlem.
Har du spørsmål, så kan du kontakte oss på: il.stormfjell@gmail.com
Du kan betale inn på konto: 4500 82 36716 eller på VIPPS. 590360

 

Ønsker du å støtte oss for den jobben vi gjør:
Så kan du betale inn ønsket beløp på konto: 4500 82 36716 eller vippse oss på: 501268