Årsmelding for 2017

Årsmøte

Dato: 28.03.17
Kl. 19.00
Sted: Larsoslia

Knut Rønnåbakk, Per Strand, Trond Kristensen, Svein E. Johansen, Morten Hammer, Astri Aspmo, Marius Christensen Aspmo og Ørjan Kristensen

Valg.

Leder: Morten Hammer  (2 år)
Nestleder: Astri Aspmo (ikke på valg)
Sekretær: Ørjan Kristensen (2 år)
Kasserer: Knut Rønnåbakk (ikke på valg)
Styremedlem: Marius Christensen Aspmo (2 år)
Styremedlem: Svein Erik Johansen (ikke på valg)

Varamedlem til styret: Marit Frantzen (ikke på valg)
Varamedlem til styret: Trond Kristensen (2 år)

Revisorer: Elin Brændmo og Sonja Steen. (1 år)

Valgkomite:
Lisbeth Movik
Katrine Berntsen
Anfinn Aspmo

  1. Styremøter

Styret har siden forrige årsmøte hatt 4 styremøter og behandlet disse sakene:

Høstjoggen 2017
Motbakkeløp
Reinhornrennet.
Beiardilten
Dugnader som vedlikehold på hytta.
Bygging av ny tidtakerbu i Tollådalen
Økonomi/budsjett/regnskap

 

  1. Skirenn – 2017

Reinhornrennet for 43. gang
Reinhornrennet arrangeres den 19. mars. Det ble satt ny deltaker-rekord med 410 deltakere.
Hovedsponsor var Intersport Bodø, Protan tak og Nordlandsnett. Intersport Bodø er
utstyrsleverandør til laget og de sponset Reinhornrennet med mange flotte premier. Protan
sponset hovedgavepremien som var en lavvo til en verdi av 12000,-

Vinner i 2017 var:
Menn: Anton Killi Ringen på tiden 1.04.27
Kvinner: Anniken Jørgensen på tiden 1.12.18
Rennleder var Morten Hammer og  Ørjan Kristensen.
Organisering av Reinhornrennet har skjedd ved hjelp av en egen Reinhornrenn-gruppe.
Denne gruppen har tatt over en del arbeid for styret og skal fortsette å jobbe med
utviklingen av rennet. I gruppen sitter, Ørjan, Knut, Astri, Svein og Inge.

Telenorkarusellen
Vi arrangerte 6 planlagte renn i Telenorkarusellen. Det ble også i år en stor suksess med ca.
40 deltakere
Klubbrenn.
Den 07. mars hadde vi klubbrenn som avslutning av skisesongen, det var lite oppmøte på rennet.

Stormfjellrennet – Nordlandscup 5 og 6
Den 11.02.17 og 12.02.17 arrangerte Stormfjell Nordlandscup 5 og 6 med løpere fra hele Nordland. Det var et stort løft for klubben, løpet ble meget vellykket og klubben fikk mange lovord for godt arrangement og flotte løyper. Etter Nordlandscup 5 (lørdag) hadde vi premieutdeling på Moldjord skole med godt oppmøte.  Det var ca 90 deltakere lørdag (NC5) og i underkant av 80 løpere søndag ( NC6)

Stormfjellrennet 2017/2019

For sesongen 2017/2018 arrangerte Stormfjell sitt renn 16.12.2017. Vi hadde godt vær og kunne nok en gang presentere meget gode løyper som løperne satte pris på. Det var 90 deltakere på rennet.

Kretsrenn
Tom Emil Larsen, deltok på de fleste kretsrenn og lokale turrenn sesongen 2017. Han
markerte seg som en av de beste seniorløperne i Salten, med pallplasseringer både på
Valnesfjord rundt og på Reinhornrennet. Dessverre hadde vi problemer med å stille med
yngre løpere på kretsrenn. For neste sesong blir det viktig å rekruttere flere til å delta på
disse rennene.

Deltakelse på andre store turrenn:
Også i 2017 år har vi hatt flere deltakere med på større og mindre turrenn: Valnesfjord-rundt, Kobberløpet , Blå-vegen, Marcia Longa og Birkebeinerløpet.

  1. Andre løp

Beiardilten
Beiardilten ble arrangert 18. juni med Rune Guldahl som rennleder.

Beiardilten arrangeres felles med NBI. Det var 140 deltakere. Vinner av
herreklassen var Frank Christoffersen og i dameklassen ble det Astri Aspmo som gikk av med
seieren.

Stormfjells motbakkeløp

Nytt av året er at vi prøvde oss på å arrangere motbakkeløp. Det arrangerte vi 23.september. Løypa gikk fra Storjord byggefelt og opp skogsveien til Vardheia ved Langvatnet. Trimmerne stoppet ved Gjerdasletta. Ca 50 løpere deltok. Premieutdelingen var ved skihytta rett etter løpet. Arrangementet ble godt mottatt og vi satser på å arrangere nytt løp høsten 2018!
– i forkant av Motbakeløpet, arr. vi 4 høstjogg treff, dette ble treningsøkter som forberedelse til motbakkeløpet. ca. 20 ungdommer deltok.

  1. Annet

Heimeside, Facebook og GPS side:
Laget har ei flott oppdatert heimeside, i tillegg til to facebook-profiler til å profilere våre
aktiviteter og formidle annen informasjon.
Adresser:                                                                               Følgere:
www.stormfjell.no
https://www.facebook.com/ILStormfjell/                             534
https://www.facebook.com/Reinhornrennet?ref=hl             749
Vi får god tilbakemelding på FB- sidene. Det er viktig for oss at vi publiserer relevant og riktig
informasjon.Laget har ei flott oppdatert heimeside, i tillegg til to facebook-profiler til å profilere våre aktiviteter.

Fjell-løypa

På oppdrag for Beiarn kommune kjørte vi hele vinteren løyper på Beiarfjellet til stor glede for  skiløpere fra bygda, men også for tilreisende utenbygds.  Svein Johansen, Torleif Eggesvik, Åge Sætermo og Knut Rønnåbakk stod for merking og kjøring.

Tidtakerbu i Tollådalen

Sommeren 2017 ble det reist en meget etterlengtet ny tidtakerbu på startområdet for Reinhornrennet i Tollådalen. Svein Johansen og John-Arne Kristensen satte opp bygget.

Medlemmer

I 2017 hadde klubben ca. 60 medlemmer. Det er ikke så mange som melder seg inn i klubben som ønskelig. Mange deltar på aktiviteter i klubbens regi, men melder seg ikke inn i laget.

 

Økonomi

Klubben har en solid økonomi og har en god reserve på bok. I 2017 hadde vi et driftsoverskudd på 72 000 som er meget bra. Vi ser at når aktiviteten er lav er kostnadene lav på kontingenter, reiser etc. På den andre siden merker vi at utgifter til vedlikehold av tråkkemaskinen øker. Reinhornrennet, offentlige tilskudd og sponsing er de største inntektskildene. Viser til regnskapet for ytterligere detaljer.

 

For Styret:
Ørjan og Knut