Protokoll, årsmøte for 2017

Dato: 01.05.18
kl.:20.00
Sted: Stormfjell-hytta.

Til Stede:
Knut Rønnåbakk, Svein Johansen, Per Strand, Idar Strand, Morten Hammer, Ørjan Kristensen, Astri Aspmo, og Marius Christensen Aspmo.

Saksliste:

Godkjenning av innkallingen:
Enstemmig godkjent, i 2019 henger vi opp plakat for årsmøte på Storjord Coop Prix.

Årsmelding:
Se vedlegg.

Økonomi, Regnskap:
Regnskapet godkjennes av årsmøte. Revisor har godkjent regnskapet, den 23.04-18.

Medlemskontingenter for 2019:
Familie: 500 kr
Enkeltmedlemmer: 250 kr.
enstemmig vedtatt.

Valg styre 2018:
Leder: Morten Hammer  (ikke på valg)
Nestleder: Astri Aspmo (2 år)
Sekretær: Ørjan Kristensen (ikke på valg)
Kasserer: Knut Rønnåbakk (2 år)
Styremedlem: Marius Christensen Aspmo (ikke på valg)
Styremedlem: Svein Erik Johansen (2 år)

Varamedlem til styret: Marit Frantzen (2 år)
Varamedlem til styret: Trond Kristensen (ikke på valg)

Revisorer: Elin Brændmo. (1 år)

Valgkomite:
Katrine Berntsen
Anfinn Aspmo
Idar Strand

Årsmøte avsluttes.
møtet ble ledet av Morten Hammer

Sekretær, Ørjan Kristensen

 

Protokoll signeres av

Knut Rønnåbakk og Svein Erik Johansen