Referat årsmøte for 2016

Referat årsmøte

Dato: 28.03.17
Kl. 19.00
Sted: Larsoslia

Knut Rønnåbakk, Per Strand, Trond Kristensen, Svein E. Johansen, Morten Hammer, Astri Aspmo, Marius Christensen Aspmo og Ørjan Kristensen


Saksliste årsmøte:

Valg av ordstyrer og sekretær
Morten Hammer ordstyrer
Ørjan Kristensen, sekretær.

Godkjenning av innkallingen
En tilbakemelding: Møteinnkalling på påses at den henges opp på butikkene.
godkjennes

Årsmelding
Levert ut på årsmøtet og opplest av Astri Aspmo.
Årsmeldingen er godkjent.

Økonomi, Regnskap
Knut og Per legger frem regnskapet til il.stormfjell.
-regnskapet er godkjent hos revisor.

Og det godkjennes.

Medlemskontingenter, pris
Pris for 2017 er 400 for familie og 200 for enkeltmedlemmer.
Pris for 2018 blir 500 for familie og 250 for enkeltmedlemmer.

 Saker fra medlemmer, må leveres innen 15.03.17*

Ingen innkommende saker.

Valg.

Leder: Morten Hammer  (2 år)
Nestleder: Astri Aspmo (ikke på valg)
Sekretær: Ørjan Kristensen (2 år)
Kasserer: Knut Rønnåbakk (ikke på valg)
Styremedlem: Marius Christensen Aspmo (2 år)
Styremedlem: Svein Erik Johansen (ikke på valg)

Varamedlem til styret: Marit Frantzen (ikke på valg)
Varamedlem til styret: Trond Kristensen (2 år)

Revisorer: Elin Brændmo og Sonja Steen. (1 år)

Valgkomite:
Lisbeth Movik
Katrine Berntsen
Anfinn Aspmo

Årsmøtet er avsluttet.

 

Årsmelding for 2016 (PDF).