Påmelding til sonerenn sesongen 2016

Il.stormfjell@gmail.com

Mobil: 97653657, til Ørjan kristensen. 
Påmelding minst 3 dager før rennet.
Husk, skriv navn og alder på den eller de som skal delta.

skiforbundet og oss