Årsmøte 2015.

Årsmøte 15.03.16
Sted: Larsoslia
Kl. 19.00- 21.00

Til stede:
Svein, Knut, Morten, Astri, Ørjan, Morten og Leif Viktor.

Valg av ordstyrer og sekretær.
Morten velges til ordstyrer og Ørjan til sekretær

Godkjenning av innkallingen
– Godkjent

Årsmelding
– Leses av Knut, godkjent med noen noen justeringer.

Økonomi, Regnskap
– Regnskapet, godkjennes under forutsetning at revisor godkjenner det.

Medlemskontingenter, pris.
400 kroner for familiemedlemskap.
200 kroner for enkeltmedlem.
Gjeldende pris

400 kroner for familiemedlemskap.
200 kroner for enkeltmedlem.
Prisen fra 1. Januar 2017.

Valg:
Etter valget fikk styret følgende sammensetting:

Valg, med innstilling fra fra valgkomiteen.

Leder: Morten Hammer (ikke på valg)
Nesteleder: Astri Aspmo (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Sekretær: Ørjan Kristensen (ikke på valg)
Kasserer: Knut Rønnåbakk (på valg for 2 år)  enstemmig valgt
Styremedlem: Svein Erik Johansen (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Styremedlem: Marius Christensen Aspmo (ikke på valg)

Varamedlem 1: Marit Frantzen (på valg for 2 år) enstemmig valgt
Varamedlem 2: Trond Kristensen (ikke på valg)

Revisorer:
Elin Brændmo og Sonja Steen (på valg for 1 år) enstemmig valgt

Valgkomite:
1. Frigg Ottar Os.   På valg, enstemmig valgt
2. Lisbeth Movik.    På valg, enstemmig valgt
3. Kathrine Berntsen nyvalgt, enstemmig valgt


Eventuelt (2 sakr):
Godkjenning av regnskap.

Så fremst at skikretsen ikke krever at vi skal ha revisor til å se over regnskapet, så avvikler vi den komité jobben. Dette på grunnlag av at Il.Stormfjell benytter godkjent regnskapsfirma. Regnskapsfirmaet legger frem resultatrapport til internt bruk og for rapporteringen til krets m.m. Vi benytter Siffo AS til denne jobben.

enstemmig valgt

 

Ny lovnorm og vedtekter.

Årsmøte godkjenner ny lovnorm og gir styret fullmakt til og endre vetektene i henhold til denne.

Vedlegg.
Årsmelding for 2015