Lysløypa

For og se når det sist var kjørt spor, trykk på karet,


Hvis lysløypa ikke er påslått.

Du finner lysbryter på venstre side av ytterdøren på skihytta.
Trykk en gang og lyset er på i 2 timer. Lyset slås av automatisk.

God tur fra oss i Il.Stormfjell

Ønsker du å støtte oss for den jobben vi gjør:
Så kan du betale inn ønsket beløp på konto: 4500 82 36716 . husk og oppgi navn