Informasjon om skilisens

 

Informasjon om Norges Skiforbund innføring av obligatorisk skilisens.

Hvorfor må jeg ha skilisens?

Det er fordi at du må ha en lisens for å starte, og dessuten må du være forsikret når du går skirenn.

Hva dekker engangslisensen?

Engangslisensen dekker det samme som sesonglisensen, men bare i det enkelte renn.

Hva vil engangslisensen koste?

For ungdom (13-25 år) vil engangslisensen koste kr. 60. For voksne (over 25 år) vil prisen være kr 150. I tillegg må også deltakere i trimklasser med og uten tidtaking betale kr 60 i engangslisens. (Vedtatt på Skitinget ).

For familieklasser i turrenn er det innført en rabattordning; maksimalt 120 kr pr. familie. 

Hvordan betaler jeg engangslisens?

Den betales direkte til arrangøren av skirennet du skal delta i.

Jeg har egen ulykkesforsikring. Hvorfor må jeg da forsikre meg på nytt gjennom skilisensen?

Det er fordi vi må vite at alle er forsikret når det gjelder skade og ansvar. Dessuten er man gjennom skilisensen også forsikret mot idrettsskade, ikke bare ren ulykke.

Hvorfor må jeg tegne lisens når jeg fyller 13 år?

Fordi da gjelder ikke lenger Barneidrettsforsikringen som Norges Idrettsforbund betaler.

Hva er øvre aldersgrense?

Du må betale skilisens til du fyller 70 år, men du kan frivillig også kjøpe lisens om du er eldre fordi det nå er forsikringsdekning til 80 år.

Hva er en sesonglisens?

Det er en lisens som gir startberettigelse i alle konkurranser approbert av Norges Skiforbund i en sesong, og som forsikrer deg under trening og konkurranser.

Hvorfor kan sesonglisensen bare løses av medlemmer?

Fordi hovedregelen er at man må være medlem for å starte, og det skal være en fordel å være medlem i et idrettslag.

Hva mer dekker skilisensen?

Skilisensen dekker trening, også egentrening, og reise og opphold i forbindelse med renn. Les nærmere om forsikringsvilkårene.

Hva bruker NSF lisenspengene til?

Inntektene fra skilisensen dekker i tillegg til forsikring også blant annet kostnader som Skiforbundet og skikretsene har for å tilrettelegge et godt konkurransetilbud gjennom terminlisten, og alt som kreves for at arrangementene kan gjennomføres iht. reglementene. Dessuten er det et stort behov for midler til opplæring av gode trenere og ledere, slik at rekrutteringen til skiidretten blir så god som mulig. Skiforbundet arbeider med en rekke saker som skal bidra til bedre forhold for skiidretten, feks. løyper og anlegg.