Medlemsmøte 15.03.16

Dato: 15.03.16
Sted: Larsoslia
Kl. 21.00

Sak 1.
Reinhornrennet.
Alle komiteer melder om kontroll før rennet.

Sak. 2.
Kjøring av løype mot Lurfjell.
Knut, skal snakke med Christian Jørgen om merking av løypa mot Kobbåvatn.

Sak. 3.
90 års jubileum
Dette avtales i neste styremøte.

Sak. 4.
Gjennomgang av lagets vedtekter.
Styret skal i løpet av 2016 revidere vedtektene og legger de frem til godkjenning i budsjettmøtet i høst.