Articles Tagged with innkalling

ÅRSMØTE FOR IL. STORMFJELL

 

Dato: 10.05.15
Kl. 19.00 logo1
Sted: Trones Skole

Saksliste årsmøte:

  • Godkjenning av innkallingen
    • Valg av ordstyrer og sekretær
  • Årsmelding
  • Økonomi, Regnskap
  • Medlemskontingenter, pris
  • 90 års jubileum.
  • Saker fra medlemmer, må leveres innen 04.05.15*
  • Valg.

*brev/e-post til eventuelle saker går til Morten Hammer.( morten.hammer@online.no)

Etter avholdt årsmøte, blir det påfølgende medlemsmøte.

 

Vel møtt !
Styret Il. Stormfjell