Løypestatus lørdag 12. Mars

 

Status kl 10.00

Løype fra tunnelen til Stabbursdalen kjørt:)

Løype fra tunnelen til lysløypa via Langvatn kjørt.

Løypa videre fra Langvatn til Lurfjellet vil bli merket og kjørt rett etter Reinhornrennet i begynnelsen av påska.

 

 

 

Lysløypa blir kjørt i formiddag.