Årsmøte 28.03.17

 

Årsmøte:
Dato for årsmøte 28.03.17
Årsmøtet blir kl. 19.00 på hytta i Larsoslia.
Saksliste:
Godkjenning av innkallingen
Årsmelding
Økonomi, Regnskap
Medlemskontingenter, pris.
valg

Eventuelt, saker meldes leder Morten Hammer seinest 15 mars.