Påmelding til Reinhornrennet

Påmelding:
e-post: reinhornrennet@online.no

Tlf/sms:
952 54 842 (Astri Aspmo)
41 55 76 22 (Marius Christensen Aspmo)

Startkontingentene er som følger:

  • Turklasse Kr. 400,-  inkludert lisens til skiforbundet (150,-) *
  • Trimklasse Kr. 290,- inkludert lisens til skiforbundet (60,-) *
  • Familieklasse Kr. 500,- inkludert lisens til skiforbundet (120,-) Foreldre og barn under 18 år.*

Ved etterpåmelding kr. 70,-  

*har du lisens får du pengene tilbake i sekretariatet.

Startkontingenten kan også betales inn på konto: 4500 82 36716 før rennet, eller ved henting av startnummer på renndagen.

Eller på Vipps med kode: 86259

Forhåndspåmelding seinest torsdag 16. mars.