SONERENN FOR LØPERE FRA 5-7 ÅR 16.12

SONERENN FOR LØPERE 5-7 ÅR

Vi åpner opp for at løpere fra 5-7 år kan gå sonerenn i forkant av løpet. Start kl. 11.30

Påmelding på epost eller sms ( roennaab@online.no eller 47252074

Følg ellers med på facebook-siden til Stormfjell