INFORMASJON OM FJELLØYPA 2018

INFORMASJON OM FJELLØYPA 2018
 
Da har vi i Stormfjell vært i dialogmøte med reindriftsdistriktet, fylkeskommunen og Beiarn kommune i dag, og kommet fram til en løsning for årets sesong. Det vil bli kjørt løype fra lysløypa, til Langvatn og videre mot tunnelen som før. Kan hende at traseen endres noe på slutten av vinteren. Det blir dessverre ikke kjørt løype videre fra krysset overfor Langvatn mot Lurfjellet, da dette er primærområde for reinkalvingen. Det vil videre bli kjørt løype fra tunnelen til Stabbursdalen som før i perioden 1. mars – 1.mai. Vi vil også se på muligheten for å forlenge løypa mot Gåsvatnan.
 
Merking av løypa til tunnelen starter lørdag 17.februar, og håper å kjøre traseen i løpet av neste uke.
 
Vi har fått installert GPS i tråkkemaskinen og dere kan til enhver tid sjekke når og hvor løypemaskinen har kjørt på skisporet.no
 
Da ønsker vi alle god tur!