Velkommen til årsmøte

Årsmøte:
Tirsdag 01 mai. Kl. 20.00 på Stormfjellhytta.

 

 

 

 

 

Saksliste:
Godkjenning av innkallingen
Årsmelding
Økonomi, Regnskap
Medlemskontingenter, pris.
Valg

Eventuelt, saker meldes leder Morten Hammer seinest 13 april.