Velkommen til årsmøte

Årsmøte:
Tirsdag 30 april Kl. 19.00 på Stormfjellhytta.

Saksliste:
Godkjenning av innkallingen
Årsmelding
Økonomi, Regnskap
Medlemskontingenter, pris.
Valg
Eventuelt, saker meldes leder Morten Hammer seinest 25 april.